Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Jak rozwiązać umowę po śmierci Abonenta?

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług w momencie śmierci Abonenta następuje wygaśnięcie umowy z pominięciem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia.

W celu dezaktywacji numeru:

 1. Złóż pisemny wniosek w najbliższym punkcie Plusa lub
 2. Prześlij wniosek listem poleconym na adres: 
  Polkomtel Sp. z o.o
  Dział Obsługi Klienta (ZOZnK)
  ul. Konstruktorska 4
  02-673 Warszawa
 3. Prześlij wniosek na adres e-mail: bok@plus.pl

Wniosek powinien zawierać: 

 1. Numer telefonu
 2. Dane Klienta np. imię i nazwisko
 3. Informację czego dotyczy sprawa
 4. Kopię skróconego odpisu aktu zgonu lub jego skan (w przypadku wysyłki na adres e-mail)
 5. Podpis

Czy można przejąć numer po osobie zmarłej?

 1. Jeśli numer był abonamentowy, to możesz złożyć w Punkcie sprzedaży Plusa chęć realizacji cesji numeru
 2. Taka cesja jest bezpłatna
 3. Nie ma możliwości przepisania numeru Mix na inną osobę (spadkobiercę)

Stan konta Plus Mix po rozwiązaniu umowy:

Zgodnie z RŚUT (paragraf 7, pkt. 8) wartość konta niewykorzystana w momencie rozwiązania umowy przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie.

Numer Plus na Kartę:

Wyrejestrowanie numeru, jeśli nie chcesz korzystać z usług, należy zgłosić pisemnie na adres

Polkomtel Sp. z o.o
Dział Obsługi Klienta (ZOZnK)
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa.

Co zrobić, gdy na koncie abonamentowym zmarłego jest nadpłata? 

Zwrot nadpłaty jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu następujących dokumentów:

 1. Pisemna dyspozycja zwrotu nadpłaty - podpisana przez osoby uprawnione (wymienione w postanowieniu sądu), z podanym numerem rachunku bankowego lub adresem, na który nadpłata ma zostać przekazana oraz jeden z dwóch poniższych dokumentów.
 2. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ** - z tym wnioskiem należy wystąpić do sądu, jeśli spadkobiercy tego nie uczynią nie mogą dochodzić swoich praw lub
 3. Akt poświadczenia dziedziczenia - dokument ten możesz uzyskać u notariusza w określonych w ustawie przypadkach (obowiązuje od 2.10.2008).

  Obydwa dokumenty złóż w Punkcie Obsługi Klienta lub prześlij mailem na adres: bok@plus.pl lub prześlij na adres:
  Polkomtel Sp. z o.o. Sekcja Obsługi Płatności,

  Ul. Konstruktorska 4
  02-673 Warszawa
   

WAŻNE

Przesłanie testamentu nie upoważnia do otrzymania zwrotu nadpłaty po zmarłym abonencie. Polkomtel Sp. z o.o. może dochodzić spłaty należności od spadkobierców zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

** PODSTAWA PRAWNA: Kwestia dziedziczenia po osobie zmarłej uregulowana jest w księdze IV Kodeksu Cywilnego. Regulacja ta rozpoczyna się od art.. 922 i kończy na art.. 1088,( szczegółowo zostały tam opisane zasady dziedziczenia).

Dziedziczenie może być albo na podstawie testamentu albo na podstawie ustawy (jeśli nie ma testamentu). Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie ustawy (Kodeksu Cywilnego) to w zależności od sytuacji dziedziczy określony krąg osób ( sąd ustala krąg spadkobierców oraz w jakiej części dziedziczą poszczególne osoby).

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł