Zgody
  • < Mój Plus
  • Przeniesienie numeru
  • Umowa
A
rtykuły
Zgoda na komunikację marketingową
Komunikacja marketingowa to szansa na tańsze połączenia, SMS-y i wiele innych usług, które pozwolą jeszcze bardziej obniżyć Twoje koszty! Jeśli wyrazisz taką zgodę, dowiesz się o: Promocjach, usługac...
© 2021 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. LTE™ to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.