Mój Plus
  • < Powrót
  • Przeniesienie numeru
  • Umowa
  • Zgody
Przeniesienie numeru
Więcej artykułów
Czy mogę przenieść numer z oferty na Kartę lub Mix na abonament?
Tak, jeśli jesteś Klientem Plus na Kartę lub Mix, możesz przejść do Plus Abonament i zyskać dodatkowe korzyści. Przenosząc swój numer skorzystaj z obecnie dostępnych promocji na stronie www.plus.pl Jakie warunki musisz spełnić? Dokonać wszystkich obowiązkowych zasileń konta w przypadku oferty Mix.
Czy można przejść z usług abonamentowych do oferty na kartę zachowując ten sam numer telefonu?
Tak, jeżeli: wypełniłeś zobowiązania dotyczące czasu oznaczonego umowy w ofercie abonamentowej, złożyłeś wniosek o rozwiązanie umowy (z wyjątkiem rozwiązania umowy wraz z przeniesieniem numeru do innego operatora), nie zalegasz z płatnościami w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy abonamentowej
Umowa
Więcej artykułów
Czy można bez konsekwencji rozwiązać umowę w Plusie Mix?
Tak, o ile wykonałeś wszystkie określone w umowie zasilenia. Jak można rozwiązać umowę w Plusie Mix? Zrobisz to składając oświadczenie woli o chęci rezygnacji z usług.Jeśli wykonałeś zasilenia określone w umowie, to rozwiązanie umowy następuje do 30 dni od daty doręczenia oświadczenia do Polkomtel
Czy można rozwiązać umowę bez konsekwencji, jeżeli zaznaczona jest opcja czas oznaczony?
Ile czasu trwa umowa abonamentowa? Umowa o świadczenie usług podpisywana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Czas oznaczony umowy określony jest w umowie/aneksie. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych po czasie oznaczonym zostanie automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony, o ile
Zgody
Więcej artykułów
Zgoda na komunikację marketingową
  Chcielibyśmy zapewniać Ci jeszcze lepsze doświadczenia z naszymi usługami. Udzielając zgód marketingowych uzyskasz informacje o promocjach, usługach, bonusach do doładowań i wyjątkowych ofertach!   Jak przekazać oświadczenie woli?   W aplikacji mobilnej iPlus (zakładka „Profil”, „Zarządzani