Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Czy można rozwiązać umowę bez konsekwencji, jeżeli zaznaczona jest opcja czas oznaczony?

Ile czasu trwa umowa abonamentowa?

 1. Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych podpisywana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony.
 2. Czas oznaczony umowy określony jest w umowie/aneksie.
 3. Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych po czasie oznaczonym zostanie automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony, o ile nie złożysz przeciwnego oświadczenia na piśmie, nie później niż na 30 dni przed upływem czasu oznaczonego umowy. Oświadczenie spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy po upływie czasu oznaczonego.

Co to jest czas oznaczony umowy?

Określony czas umowy oznacza, że w tym czasie obowiązują tzw. warunki promocyjne oferty, w której zakupiłeś numer i zobowiązałeś się do korzystania z usług w tym okresie (okres karencji warunków promocyjnych może trwać np. 2 lata).

Czy mogę rozwiązać umowę w czasie oznaczonym?

 • W przypadkach, gdy czas trwania umowy jest oznaczony, w razie wcześniejszego wypowiedzenia przez Abonenta umowy, Polkomtel Sp. z o.o. może obciążyć Abonenta kosztami wynikającymi z tego tytułu. Zakres kosztów będzie określony w zawieranej umowie.
 • Wysokość opłaty jest wyliczana zależnie od czasu, który pozostał oraz od stawki opłaty zamieszczonej na umowie. Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerek 601102601 (Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. Szczegółowe informacje dot. kosztu połączeń dostępne są na stronie https://www.plus.pl/news/art-8611-koszt-polaczenia-z-dzialem-obslugi-klienta).
 • Rozwiązanie umowy na czas nieoznaczony nie obciąża Cię dodatkowymi kosztami.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z zapisem w umowie, wypowiedzenie jej wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania wypowiedzenia:

 • Listem poleconym na adres: Dział Obsługi Klienta, Polkomtel Sp. z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
 • Przekazania dokumentu za pośrednictwem punktu Plusa.
 • Zgłoszenie e-mailem na bok@plus.pl  z adresu @ podanego na umowie lub, na który kierowane są faktury Plus.

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

 • Numer telefonu, którego dotyczy rezygnacja.
 • Twoje dane osobowe np. PESEL lub firmy np. NIP lub REGON.
 • Twój podpis.
 •  Informację na temat rezygnacji.

Termin czas oznaczony/nieoznaczony umowy nie dotyczy ofert Na Kartę, które nie są zobowiązane umową i mogą bez konsekwencji zaprzestać zasilania konta.

Jeśli posiadasz numer w ofercie MIX, możesz bez konsekwencji rozwiązać umowę, ale po wykonaniu określonej liczby zasileń. Szczegóły znajdziesz tutaj

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł