Przeniesienie numeru
  • < Mój Plus
  • Umowa
  • Zgody
Artykuły
Czy mogę przenieść numer z oferty na Kartę lub Mix na abonament?
Tak, jeśli jesteś Klientem Plus na Kartę lub Mix, możesz przejść do Plus Abonament i zyskać dodatkowe korzyści. Przenosząc swój numer skorzystaj z obecnie dostępnych promocji na stronie www.plus.pl Jakie warunki musisz spełnić? Dokonać wszystkich obowiązkowych zasileń konta w przypadku oferty Mix.
Czy można przejść z usług abonamentowych do oferty na kartę zachowując ten sam numer telefonu?
Tak, jeżeli: wypełniłeś zobowiązania dotyczące czasu oznaczonego umowy w ofercie abonamentowej, złożyłeś wniosek o rozwiązanie umowy (z wyjątkiem rozwiązania umowy wraz z przeniesieniem numeru do innego operatora), nie zalegasz z płatnościami w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy abonamentowej
Czy można przejść z usług abonamentowych do Plus Mix zachowując ten sam numer telefonu?
Polkomtel Sp. z o. o. nie świadczy usługi przeniesienia numeru telefonu z usług abonamentowych do Plus Mix.. Można przenieść numer abonamentowy do oferty Plus na Kartę..  
Jak przenieść numer z innej sieci do Plusa?
Przenosząc numer do sieci Plus zachowujesz swój dotychczasowy numer i możesz skorzystać z atrakcyjnej oferty przygotowanej specjalnie dla Ciebie. Przeniesienie numeru do sieci Plus możesz rozpocząć nawet 12 miesięcy wcześniej przed zakończeniem Twojej umowy u obecnego operatora. Jeśli posiadasz um
Jak mogę przepisać numer w Plusie na Kartę na nowego właściciela?
W celu przepisania numeru wraz z przyszłym właścicielem numeru udajcie się do punktu Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie www.plus.pl/znajdz-salon). Jakie dokumenty są wymagane przy realizacji zlecenia? Dowody osobiste obecnego i przyszłego właściciela. Ty i nowy właściciel numeru składacie
Więcej artykułów