Umowa
  • < Mój Plus
  • Przeniesienie numeru
  • Zgody
Artykuły
Okres rozliczeniowy
Okres rozliczeniowy jest to przedział czasowy, za który jest wystawiony rachunek za usługi telekomunikacyjne. Po podpisaniu umowy zostanie Ci przydzielony jeden z poniższych okresów. Pierwsza faktura ...
Zakup sprzętu na raty
Podpisując umowę na usługi telekomunikacyjne możesz dodatkowo, w ramach oddzielnej umowy zakupić sprzęt na raty. Dowodem sprzedaży ratalnej jest faktura, którą otrzymasz wraz z harmonogramem spłaty ra...
Czy można bez konsekwencji rozwiązać umowę w Plusie Mix?
Tak, o ile wykonałeś wszystkie określone w umowie zasilenia. Jak można rozwiązać umowę w Plusie Mix? Zrobisz to składając oświadczenie woli o chęci rezygnacji z usług.Jeśli wykonałeś zasilenia określo...
Czy można rozwiązać umowę bez konsekwencji, jeżeli zaznaczona jest opcja czas oznaczony?
Ile czasu trwa umowa? Umowa o świadczenie usług podpisywana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Czas oznaczony umowy określony jest w umowie/aneksie. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnyc...
Czy z Mix mogę przejść do Plusa na Kartę lub na Abonament?
Zachowując swój dotychczasowy numer telefonu możesz przejść z Mix do Plusa na Kartę bądź Plus Abonamentu, jeśli: Zrealizowałeś wszystkie zasilenia wynikające z podpisanej umowy. Od dnia zawarcia umow...
Więcej artykułów