Umowa
  • < Mój Plus
  • Przeniesienie numeru
  • Zgody
Artykuły
Jak zwrócić zakupione urządzenie?
Jeśli jesteś osobą fizyczną lub z Jednoosobową Działalnością Gospodarczą możesz zwrócić towar w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki. 1.     Towar nie może nosić znamion użytkowania oraz nie może być uszkodzony. 2.     Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu na ws
Zakup sprzętu na raty
Sprzęt na raty możesz zakupić w ramach oddzielnej umowy wraz lub bez umowy na usługi telekomunikacyjne. Dowodem sprzedaży ratalnej jest faktura, którą otrzymasz wraz z harmonogramem spłaty rat oraz regulaminem sprzedaży urządzeń. Urządzenie stanowi własność Polkomtel, aż do czasu uiszczenia w cało
Czy można bez konsekwencji rozwiązać umowę w Plusie Mix?
Tak, o ile wykonałeś wszystkie określone w umowie zasilenia. Jak można rozwiązać umowę w Plusie Mix? Zrobisz to składając oświadczenie woli o chęci rezygnacji z usług.Jeśli wykonałeś zasilenia określone w umowie, to rozwiązanie umowy następuje do 30 dni od daty doręczenia oświadczenia do Polkomtel
Czy można rozwiązać umowę bez konsekwencji, jeżeli zaznaczona jest opcja czas oznaczony?
Ile czasu trwa umowa abonamentowa? Umowa o świadczenie usług podpisywana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Czas oznaczony umowy określony jest w umowie/aneksie. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych po czasie oznaczonym zostanie automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony, o ile
Czy z Mix mogę przejść do Plusa na Kartę lub na Abonament?
Zachowując swój dotychczasowy numer telefonu możesz przejść z Mix do Plusa na Kartę bądź Plus Abonamentu, jeśli: Zrealizowałeś wszystkie zasilenia wynikające z podpisanej umowy. Od dnia zawarcia umowy upłynęło, co najmniej 3 miesiące. Twój numer znajduje się w okresie ważności konta i połączeń wyc
Więcej artykułów