Plus Abonament
< Usługi i pakiety
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Plus na Kartę
Inne
Serwis Urządzenia

Usługa Serwis urządzenia umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, telewizora lub smartwatcha.

Jak aktywować usługę?

- Dostęp do usługi otrzymasz przy zakupie nowego numeru lub przedłużeniu umowy.
- Usługa jest dostępna w zależności od posiadanej przez Ciebie oferty Plus Abonament oraz Plus dla Firm.

 

Serwis Urządzenia

Serwis Urządzenia II

Serwis Urządzenia III

Serwis Urządzenia w Abonamencie

Serwis Urządzenia PREMIUM II

Serwis Urządzenia SIM

Cena z VAT

10 zł za 30 dni

10 zł za 30 dni

25 zł na 30 dni

W cenie abonamentu

20 zł za 30 dni, pierwsze 30 dni bezpłatne

W cenie abonamentu

Dotyczy urządzenia

Zakupionego w Plusie

Własnego

Zakres urządzeń

Telefon, smartfon, tablet, laptop, telewizor, smartwatch

Telefon, smartfon

Limit na naprawy

1000 zł na dowolną liczbę napraw na 12 okresów 30 dniowych

1000 zł na dowolną liczbę napraw w ciągu 12 miesięcy

1 naprawa na 12 okresów 30 dniowych

1000 zł na dowolną liczbę napraw w ciągu 12 miesięcy

Urządzenie zastępcze

Odpłatnie - 50 zł

Bezpłatne

Odpłatnie - 50 zł

Okres obowiązywania

24 okresy 30 dniowe

24 miesiące

24 okresy 30 dniowe

24 miesiące

Aktywacja

Na okres próbny

Aktywacja w procesie sprzedaży na 24 okresy 30 dniowe

Aktywacja na okres 24 miesięcy

Aktywacja w procesie sprzedaży na 24 okresy 30 dniowe

Aktywacja na okres 24m

Kontynuacja po okresie próbnym

Klienci indywidualni – SMS-em o treści TAK na nr 80033

(brak tego potwierdzenia powoduje dezaktywację usługi przed końcem okresu „na próbę”),

Klienci biznesowi - automatycznie

Automatyczne

---

Automatyczne

---


 

Serwis Urządzenia SIM 24

Serwis Urządzenia  24

Serwis Urządzenia SIM 24

Serwis Urządzenia Premium 24

Serwis Urządzenia Premium w Pakiecie All-In

Cena z VAT

 

10 zł za 30 dni

15 zł za 30 dni

10 zł za 30 dni

20 zł za 30 dni

W ramach ceny za pakiet All-In

Aktywacja

Aktywacja na okres 24 miesięcy

Aktywacja na okres 24 miesięcy

Na okres próbny
(należy przed końcem okresu próbnego wysłać SMS o treści TAK na numer 80033)

Aktywacja na okres 24 miesięcy

W momencie zawierania umowy

Obejmuje urządzenia

Własnego

Nowe: smartfon, tablet, telewizor, laptop, smartwatch

Używane: telefon, smartfon

Nowe: smartfon, tablet, telewizor, laptop, smartwatch

Zakres szkód

Wyświetlacz, obudowa, przyciski, kamery

Całe urządzenie

Zalanie

Usunięcie skutków zalania

Limit roczny  napraw

(12 okresów 30 dniowych)

 

1 naprawa do 1 000 zł rocznie

1 naprawa do 1 200 zł

1 naprawa do 1 000 zł

1 naprawa do ceny urządzenia

1 naprawa rocznie do ceny urządzenia

Urządzenie zastępcze

80 zł

Zobowiązanie

24 okresów 30 dniowych, następnie na czas nieokreślony

Jak w Pakiecie
All- In

Jakie naprawy obejmuje serwis?

 • Organizację i pokrycie kosztów transportu telefonu na terenie PL, do i z Punktu naprawczego.
 • Dokonanie naprawy/wymiany.
 • Wyświetlacza.
 • Obudowy.
 • Przycisków.
 • Kamery.
 • Usunięcia skutków zalania.
 • Diagnozę smartfonu za pomocą aplikacji SmartScaner+.

Dezaktywacja

Dotyczy podstawowego wariantu serwisu.
SMS o treści: DEAKT SUABO XXXXXXXXXXXXXXX pod nr 8055
(XXX.. To nr IMEI smartfonu objętego usługą).
Po dezaktywacji usługi nie ma możliwości ponownego jej uruchomienia.

Jak zgłosić usterkę?

 • W przypadku uszkodzenia sprzętu należy w ciągu 2 dni zgłosić uszkodzenie na stronie - kliknij w link www.naprawaplus.pl.
 • Informacje możesz uzyskać pod numerem Infolinii technicznej: 227161999 w dni robocze w godz. 8:00 – 18:00.
 • W ciągu 2 dni roboczych Kurier odbierze od Ciebie uszkodzone urządzenie i dostarczy do punktu naprawczego.
 • W ciągu 7 dni roboczych urządzenie zostanie naprawione w punkcie naprawczym (7 dni roboczych dla telefonów, tabletów smartfonów i smartwatchów, 14 dni roboczych dla laptopów, 21 dni roboczych dla TV).
 • W ciągu 2 dni nastąpi dostarczenie sprzętu po naprawie pod wskazany przez Ciebie adres w zgłoszeniu.

Jakie informacje przekazać przy zgłoszeniu?

 • Markę, model oraz numer IMEI lub S/N (numer seryjny) uszkodzonego sprzętu.
 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mailowy.
 • Adres odbioru uszkodzonego sprzętu.
 • Adres zwrotu sprzętu po naprawie.
 • Numer telefonu przypisany do uszkodzonego urządzenia.
 • Opis okoliczności uszkodzenia oraz numer kontaktowy do Klienta.
 • Dodatkowe informacje o jakie poprosi Konsultant Centrum Pomocy, które będą niezbędne do realizacji naprawy.

Przed przyjazdem kuriera należy:

 • Usunąć z urządzenia wszelkie dodatkowe nośniki danych, takie jak karta SIM, karta pamięci, naklejki zbliżeniowe PayPass oraz zabezpieczyć aplikacje (w tym służące do płatności np. Wallet, Google Pay itp. oraz aplikacje bankowe).
 • Umieścić urządzenie w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.
 • Dołączyć kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeśli została wydana przez producenta).

Dodatkowe informacje

 • Odbiór urządzenia przez kuriera następuje w godzinach od 8:00 do 18:00 w przeciągu 2 dni roboczych następujących po dniu zgłoszenia uszkodzenia, chyba że zostanie ustalony inny termin odbioru urządzenia.
 • Niewykorzystany Limit 1000 zł na naprawę nie sumuje się z nowym limitem obowiązującym na kolejny okres 12 następujących po sobie miesięcy.
 • Dezaktywacja Usługi Serwisowej oznacza brak możliwości ponownej aktywacji danego urządzenia.
 • Istnieje możliwość śledzenia statusu zgłoszenia uszkodzenia telefonicznie poprzez infolinię pod numerem 227161999 oraz przez stronę - kliknij w link: www.naprawaplus.pl
 • Szczegóły dotyczące otrzymania urządzenia zastępczego ustalisz pod numerem Infolinii Technicznej.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł