Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Zniżki dla osób z niepełnosprawnością

Klient – osoba fizyczna o określonym stopniu niepełnosprawności lub jej opiekun może uzyskać

 • 50% zniżkę w opłacie aktywacyjnej;
 • 50% zniżkę w opłacie abonamentowej.

WAŻNE! Zniżka może dotyczyć tylko jednej karty SIM.

Kto może ubiegać się o ulgę aktywacyjną i abonamentową?

 • Osoba niepełnosprawna z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy oraz wzroku zakwalifikowanym do I grupy inwalidzkiej.
 • Prawny opiekun osoby niepełnosprawnej (rodzica/dziecka) opisanej powyżej.

Równoważność zapisów stopni niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzecznictwa dla I grupy przedstawia poniższy punkt. Polkomtel sp. z o. o. przyznaje zniżkę tylko dla orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności:
I grupa - jest równoznaczna z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zniżka nie obejmuje pakietów kwotowych i minutowych, promocji Plus Internet oraz kontraktów objętych Programem smartDOM.

Zniżki w opłatach przyznawane są od momentu złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie wraz z wymaganą dokumentacją.
 

Jakie dokumenty należy przedstawić aby otrzymać zniżkę?

 • Inwalidztwo z tytułu utraty wzroku: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, określające przyznanie I grupy inwalidztwa z tytułu utraty wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych zawierająca informacje o znacznym stopniu upośledzenia.
 • Inwalidztwo z tytułu utraty słuchu: aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza danej specjalności określające uszkodzenie narządu słuchu w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu albo stwierdzające obustronną głuchotę lub obustronny niedosłuch przekraczający 70 dB HL.
 • Inwalidztwo z tytułu utraty mowy: aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza danej specjalności określające uszkodzenie narządu mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu albo orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, określające przyznanie pierwszej grupy inwalidztwa.
 • Powinieneś złożyć wniosek o przyznanie zniżki wraz z powyższymi dokumentami w momencie zawierania umowy w punkcie Plusa (kliknij w link aby wyszukać salon).
  Jeśli jesteś już Abonentem Plusa i spełniasz powyższe wymagania prześlij wniosek o przyznanie zniżki wraz z wymaganymi dokumentami do Departamentu Reklamacji.
 • Opiekun musi przebywać we wspólnym gospodarstwie z osobą niepełnosprawną. Dokumentem potwierdzającym fakt pozostawania w jednym gospodarstwie może być: urzędowe poświadczenia zameldowania obu osób. Powinien przedstawić jeden z dokumentów uprawniających do otrzymania ulgi wymieniony powyżej.
 • Zobacz także informacje dostępne na stronie https://www.plus.pl/udogodnienia

 

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł