Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Jak zlecić wystawienie duplikatu faktury i billingu?

Jeśli korzystasz z rachunku elektronicznego możesz zamówić duplikat faktury i billingu

 • W formie elektronicznej za pomocą serwisu iPlus (logowanie www.plus.pl - "Zaloguj do iPlus")  za okres do 18 miesięcy wstecz. Duplikaty zostaną udostępnione w ciągu 24 godzin. W zakładce "Płatności",  w pozycji "Ogólne", dostępne będą 3 ostatnie faktury. Wcześniejsze dokumenty możesz podejrzeć zamawiając duplikaty.
  Aby wyświetlić wcześniejsze faktury, zmień ilość wyświetlonych pozycji na stronie lub wybierz następną stronę. W celu zamówienia duplikatu wybierz "Dokument finansowy"  i "Zamów duplikat". Biling będziesz mógł zamówić, jeśli masz włączoną opcję rachunku szczegółowego.
 • W aplikacji mobilnej iPlus w pozycji Płatności > następnie Rachunki > dostępne będą 3 ostatnie faktury/bilingi. Wcześniejsze dokumenty możesz podejrzeć zamawiając duplikaty.
 • W formie papierowej poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta lub pisemnie, postępując jak w przypadku rachunku papierowego.


Jeśli korzystasz z rachunku papierowego wystawienie duplikatu możesz zlecić:

 • W punktach Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie https://www.plus.pl/znajdz-salon
 • Na podstawie pisemnego wniosku wysłanego na adres
  Polkomtel sp. z o.o. -  Reklamacje
  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
 • Kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.
 • Duplikaty otrzymasz pocztą na adres korespondencyjny.

Opłaty

 • W formie papierowej opłata za billing (jeden okres rozliczeniowy) wynosi 6,15 z VAT. Duplikat faktury jest bezpłatny.
 • W formie elektronicznej (jeśli korzystasz z e-faktury) duplikaty bilingu/faktury są bezpłatne.

Informacje dodatkowe

 • Aby zamówić duplikat dokumentów w serwisie iPlus musisz mieć aktywny numer w Plusie.
 • Duplikat billingu może zostać wystawiony maksymalnie za okres 12 miesięcy wstecz od daty złożenia zlecenia.
 • Duplikat faktury może zostać wystawiony maksymalnie do 5 lat wstecz od daty złożenia zlecenia.
 • Duplikat w formie papierowej zostanie przesłany na adres znajdujący się na Twoim koncie abonenckim.
 • W przypadku, gdy billing połączeń w formie papierowej ma zostać wystawiony za okres, w którym otrzymywałeś fakturę skróconą, wówczas musisz złożyć wniosek o billing w formie pisemnej. 
 • Jak zamówić duplikat faktury za urządzenie > sprawdź tutaj

Konto abonenckie - konto gdzie są zgromadzone wszystkie dane Abonenta oraz przypisane do niego numery.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł