Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Jak zlecić wystawienie duplikatu faktury i billingu?

Jeśli korzystasz z rachunku elektronicznego możesz zamówić duplikat faktury i billingu

1. W formie elektronicznej za pomocą serwisu iPlus (logowanie www.plus.pl - "Zaloguj do iPlus")  za okres do 18 miesięcy wstecz. Duplikaty zostaną udostępnione w ciągu 24 godzin. W zakładce "Płatności",  w pozycji "Ogólne", dostępne będą 3 ostatnie faktury. Wcześniejsze dokumenty możesz podejrzeć zamawiając duplikaty.
Aby wyświetlić wcześniejsze faktury, zmień ilość wyświetlonych pozycji na stronie lub wybierz następną stronę. W celu zamówienia duplikatu wybierz "Dokument finansowy"  i "Zamów duplikat". Biling będziesz mógł zamówić, jeśli masz włączoną opcję rachunku szczegółowego.

2. W formie papierowej poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta lub pisemnie, postępując jak w przypadku rachunku papierowego.


Jeśli korzystasz z rachunku papierowego wystawienie duplikatu możesz zlecić:

 1. W punktach Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie http://www.plus.pl/znajdz-salon
 2. Na podstawie pisemnego wniosku wysłanego na adres
  Polkomtel sp. z o.o. -  Reklamacje
  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
 3. Kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. Szczegółowe informacje dot. kosztu połączeń dostępne są na stronie https://www.plus.pl/news/art-8611-koszt-polaczenia-z-dzialem-obslugi-klienta
 4. Duplikaty otrzymasz pocztą na adres korespondencyjny.


Opłaty

 1. W formie papierowej opłata za billing (jeden okres rozliczeniowy) wynosi 6,15 z VAT. Duplikat faktury jest bezpłatny.
 2. W formie elektronicznej (jeśli korzystasz z e-faktury) duplikaty bilingu/faktury są bezpłatne.


Informacje dodatkowe

 1. Aby zamówić duplikat dokumentów w serwisie iPlus musisz mieć aktywny numer w Plusie.
 2. Duplikat billingu może zostać wystawiony maksymalnie za okres 12 miesięcy wstecz od daty złożenia zlecenia.
 3. Duplikat faktury może zostać wystawiony maksymalnie do 5 lat wstecz od daty złożenia zlecenia.
 4. Duplikat w formie papierowej zostanie przesłany na adres znajdujący się na Twoim koncie abonenckim.
 5. W przypadku, gdy billing połączeń w formie papierowej ma zostać wystawiony za okres, w którym otrzymywałeś fakturę skróconą, wówczas musisz złożyć wniosek o billing w formie pisemnej. 

Konto abonenckie - konto gdzie są zgromadzone wszystkie dane Abonenta oraz przypisane do niego numery.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł