Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Chcę, aby dla każdego mojego numeru przychodziła oddzielna faktura. Jak to zrobić?

Należy przenieść numer na oddzielne konto.

Zlecenie takie możesz złożyć:

  1. Mailem na adres bok@plus.pl 
  2. W dowolnym punkcie Plusa. Lista punktów dostępna na stronie www https://www.plus.pl/znajdz-salon

Wniosek powinien zawierać:

  1. informację o zleceniu
  2. dane właściciela konta (firmy)
  3. numer telefonu lub konta, którego dotyczy zmiana
  4. podpis właściciela lub osoby upoważnionej

Dodatkowe informacje

  1. Na fakturze nowego konta opłata za abonament zostanie wyliczona proporcjonalnie, od dnia przeniesienia numeru, do zakończenia okresu rozliczeniowego tego konta oraz zostanie naliczona opłata za abonament, za miesiąc z góry.
  2. Dla konta, z którego numer przeniesiono zostanie wystawiona automatyczna faktura korygująca, uwzględniająca zwrot części abonamentu opłaconego za miesiąc z góry.
  3. W przypadku transferu numeru na inne konto utracisz niewykorzystane minuty/SMS-y/kwoty z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł