Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Chcę, aby dla każdego mojego numeru przychodziła oddzielna faktura. Jak to zrobić?

Należy przenieść numer na oddzielne konto.

Zlecenie takie możesz złożyć:

Wniosek powinien zawierać:

  • informację o zleceniu
  • dane właściciela konta (firmy)
  • numer telefonu lub konta, którego dotyczy zmiana
  • podpis właściciela lub osoby upoważnionej

Dodatkowe informacje

  • Na fakturze nowego konta opłata za abonament zostanie wyliczona proporcjonalnie, od dnia przeniesienia numeru, do zakończenia okresu rozliczeniowego tego konta oraz zostanie naliczona opłata za abonament, za miesiąc z góry.
  • Dla konta, z którego numer przeniesiono zostanie wystawiona automatyczna faktura korygująca, uwzględniająca zwrot części abonamentu opłaconego za miesiąc z góry.
  • W przypadku transferu numeru na inne konto utracisz niewykorzystane minuty/SMS-y/kwoty z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł