Zmiany nakoncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Czy można upoważnić drugą osobę do dokonywania zmian na koncie numeru?

Tak, jest kilka rodzajów upoważnień:

Poprzez Plus Kod 5 (tylko w ofertach na abonament). Osobą upoważnioną do dokonywania zmian na koncie, w przypadku kontaktu telefonicznego z konsultantem Działu Obsługi Klienta, jest osoba znająca aktywny Plus Kod 5. Kod ten jest przyporządkowany do konta, na którym znajduje się Twój numer. Jeśli podasz kod innej osobie, będzie ona upoważniona do kontaktu z konsultantem Działu Obsługi Klienta.

 

Możesz również pisemnie upoważnić daną osobę do dokonywania zmian na koncie. Osoba ta zostanie na stałe dopisana do Twojego konta, do czasu odwołania pełnomocnictwa.

Aby to zrobić prześlij wniosek:

 1. Z imieniem i nazwiskiem osoby, która ma być upoważniona wraz z jej numerem PESEL lub numerem i serią dokumentu tożsamości,
 2. Numerem telefonu, którego dotyczy upoważnienie,
 3. Swoim czytelnym podpisem.
 4. Jeżeli numer jest zarejestrowany na firmę  prześlij również dokument zaświadczający o tym, że możesz prawnie reprezentować firmę.
 5. Jeśli numer Twój zarejestrowany jest na osobę fizyczną lub jednoosobową działalność, na wniosku dodatkowo podaj swój numer PESEL.

Wniosek prześlij:

 1. E-mailem na adres bok@plus.pl (tylko jeśli numer zarejestrowany jest na osobę fizyczną lub jednoosobową działalność gospodarczą). Zgłoszenie e-mailem musi zawierać scan wniosku z podpisem osoby upoważnionej. 
 2. Zlecenie upoważnienia danej osoby do dokonywania zmian na koncie możesz złożyć także w punkcie Plusa, listę punktów znajdziesz na stronie www.plus.pl/znajdz-salon.
 3. Listem na adres:
  Polkomtel Sp. z o.o
  Dział Obsługi Klienta (ZOZnK)
  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

 

Upoważnienie zwykłe pisemne do wybranych czynności realizowanych w punktach stacjonarnych, które należy przedstawić w Punkcie sprzedaży Plusa/CP. Pełnomocnictwo powinno zawierać:

 1. Twoje dane (imię i nazwisko, PESEL lub nr. DO lub NIP firmy, nr. telefonu lub konta, którego dotyczy czynność, Twój podpis),
 2. Dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, PESEL lub nr. DO),
 3. Określenie czynności, do której upoważniasz trzecią osobę.

 

Pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem poświadczonym notarialnie, które upoważnia do wszystkich czynności dotyczących numeru. Może zostać przedstawione w punkcie Plusa podczas realizowanych czynności lub przesłane pisemnie zgodnie z pkt 2 powyżej.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł
© 2021 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. LTE™ to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.