Zmiany na koncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Zmiana numeru telefonu

Jeśli korzystanie z obecnego numeru telefonu jest dla Ciebie uciążliwe możesz dokonać jego zmiany.

Numer telefonu w ofercie Plus Abonament możesz zmienić:

 • Logując się do serwisu internetowego iPlus dostępnym na stronie www.Plus.pl > w górnym rogu "Zaloguj się do iPlus"
 • Wysyłając zlecenie e-mailem na adres bok@plus ze skanem wniosku z własnoręcznym podpisem.
 • Na podstawie wniosku pisemnego, który możesz złożyć w najbliższym punkcie Plusa.

Wniosek powinien zawierać:

 • Obecny numer telefonu.
 • Informację o zmianie numeru (na pierwszy wolny/preferowany numer).
 • Dane osobowe/ dane firmy.
 • Czytelny podpis właściciela/ osoby upoważnionej.

Ile kosztuje zmiana?

 • Koszt zmiany numeru to 61,50 zł z VAT.
 • W przypadku wyboru Złotego numeru (atrakcyjna kombinacja cyfr) koszt to 307,50 zł z VAT za wybór numeru + 61,50 zł z VAT za zmianę. Szczegółowe informacje dostępne w cenniku Twojej taryfy dostępnym na stronie https://www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki
 • Kwota jest doliczana do najbliższej faktury.

Informacje dodatkowe

 • Potwierdzenie zrealizowanej zmiany numeru otrzymasz SMS-em.
 • Zlecenia zmiany numeru nie można wycofać.
 • Zmiana odbywa się w obrębie oferty, którą posiadasz.
 • W przypadku:
  -
  zmiany zrealizowanej w serwisie iPlus, w Punkcie Plusa – zmiana numeru nastąpi automatycznie po północy, najpóźniej do 24 godzin,
  -
  wniosku pisemnego - czas realizacji zmiany może się wydłużyć w weekendy i święta.

Numer telefonu w ofercie na kartę oraz MIX możesz zmienić:

Na podstawie wniosku pisemnego, który możesz złożyć w najbliższym punkcie Plusa.

Ile kosztuje zmiana?

 • Koszt zmiany numeru to 61,50 zł z VAT. Szczegółowe informacje dostępne w cenniku Twojej taryfy dostępnym na stronie https://www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki
 • Kwota ta pobierana jest z konta numeru, tzn. że w momencie złożenia wniosku, zobligowany jesteś do posiadania konta w okresie ważności dla usług wychodzących oraz posiadania dodatniej wartości konta pozwalającej na pobranie opłaty.

Informacje dodatkowe

 • Zmiana numeru odbywa się automatycznie, najpóźniej do 24 godzin po przyjęciu zlecenia przez sprzedawcę.
 • Nie wymaga wymiany karty SIM.
 • Na nowy numer zostanie przeniesione saldo konta, aktywne pakiety, usługi, promocje oraz pozostała liczba zasileń wynikająca z kontraktu (dotyczy oferty Plus Mix).
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł