Reklamacje
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Zmiany na koncie
Jak złożyć reklamację?

W jaki sposób złożyć reklamację?

 1. Przez serwis internetowy iPlus dostępny na www.plus.pl - "Zaloguj do iPlus". Po zalogowaniu wejdź w zakładkę "Konto i formalności",  potem w opcje "Zgłoszenie reklamacji" (nie dotyczy numerów Na Kartę).
 2. Na stronie Bazy wiedzy www.bok.plus.pl, na dole strony dostępna jest opcja "Skontaktuj się z nami" - gdzie znajdziesz formularz kontaktowy.
 3. Wysyłając zgłoszenie na adres e-mail bok@plus.pl
 4. W punkcie Plusa.
 5. Telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (Szczegółowe informacje dot. kosztu połączeń dostępne są na stronie https://www.plus.pl/news/art-8611-koszt-polaczenia-z-dzialem-obslugi-klienta)
 6. Wysyłając zgłoszenie pocztą na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Departament Reklamacji, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Co powinna zawierać reklamacja?

 1. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy).
 2. Adres, adres e-mail.
 3. Numer telefonu, którego dotyczy reklamacja.
 4. W przypadku reklamacji naliczania opłat, podaj reklamowany okres (od - do).
 5. W przypadku reklamacji dot. rozliczenia usługi, podaj kwestionowaną kwotę i wymień pozycje na rachunku telefonicznym, które dotyczą tej usługi.
 6. Uzasadnienie reklamacji.
 7. Podpis właściciela/os upoważnionej, jeśli złożenie nastąpiło drogą pisemną.

Jaki jest termin rozpatrzenia reklamacji

Twoje zgłoszenie reklamacji rozpatrzymy w terminie do 30 dni lub 14 dni (w przypadku usług /treści cyfrowych)
Termin ten nie dotyczy pism, w których zgłaszasz do nas inne sugestie i pytania.

Odpowiedź na reklamację

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o jej rozstrzygnięciu, zostaniesz poinformowany:
 2. Telefonicznego i ewentualnie dodatkowo poprzez SMS bez konieczności wysyłania pisma. 
 3. Wiadomością e-mail.
 4. W formie pisemnej na adres właściciela numeru podany w sieci Plus.

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, o jej rozstrzygnięciu, zostaniesz poinformowany w formie pisemnej lub e-mail.
 2. W przypadki reklamacji zakupionego sprzętu należy skorzystać z gwarancji lub niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł