Serwis iPlus
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Sklep internetowy
Zmiany na koncie
Konto Plus.pl – zmiana możliwych ustawień dla konta

Po zalogowaniu do Konta Plus.pl na stronie https://logowanie.plus.pl możesz:

  • dokonać powiązania dostępnych serwisów ze swoim kontem Plus.pl. Dzięki temu do wybranych przez siebie serwisów zalogujesz się tym samym adresem e-mail i hasłem co do konta Plus.pl.

  • z tego miejsca, wchodząc w „Ustawienia konta” możesz także:
  • zaktualizować adres e-mail,  którym logujesz się do Konta Plus.pl, a także innych serwisów powiązanych z kontem – np. iPlus. Zmiana tego adresu skutkuje wyłącznie zmianą adresu niezbędnego do zalogowania oraz numer telefonu, Imię i Nazwisko, avatar.

  • zweryfikować sposoby logowania do Konta Plus.pl oraz zmienić obecne hasło do logowania, jak i połączyć konto z serwisami społecznościowymi.

  •  zarządzać zgodami

  •  znajdziesz tu także regulamin Konta, datę ostatniej aktywności, jak i możliwość usunięcia konta.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł