Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Odsetki w sieci Plus - kiedy są naliczane?

Odsetki zostaną naliczone w przypadku niedotrzymania terminu płatności podanego na:

  • fakturze VAT za usługi telekomunikacyjne,
  • fakturze korygującej,
  • nocie karnej.

Liczba dni opóźnienia jest liczona od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, do dnia zaksięgowania kwoty (włącznie) na koncie bankowym Polkomtel Sp. z o.o. wskazanym na dokumencie finansowym. Podstawą prawną jest art. 481 Kodeksu Cywilnego § 1.

W jakiej wysokości naliczane są odsetki?

Aktualna wartość to 11,25%.

Gdzie na fakturze prezentowane są odsetki?

  • Na fakturze VAT w pozycji "Dodatkowe uznania i obciążenia".
  • dodatkowo w pozycji "Rozliczenie konta" numer noty odsetkowej i kwota naliczonych odsetek.

WAŻNE

Czerwony druk do wpłaty dołączany do faktur, będzie zawierał kwotę bieżącej faktury VAT wraz z kwotą naliczonych odsetek.

Jak uniknąć naliczania odsetek?

  • Opłacaj rachunki w terminie podanym na fakturze. Termin płatności znajdziesz także w serwisie internetowym iPlus (logowanie na stronie www.plus.pl, "Zaloguj się do iPlus"), w aplikacji mobilnej iPlus, w SMS informacyjnych o wystawieniu nowej faktury.
  • Uruchom formę płatności – polecenie zapłaty,
  • Uruchom Zieloną Fakturę, dzięki której Twoja faktura będzie bezpłatnie przekazywana na wskazany e-mail i dostępna serwisie iPlus. Na bieżąco będziesz mógł dokonywać płatności nie dopuszczając do ich przeterminowania.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł