Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Odsetki w sieci Plus - kiedy są naliczane?

Odsetki zostaną naliczone w przypadku niedotrzymania terminu płatności podanego na:

  1. fakturze VAT za usługi telekomunikacyjne,
  2. fakturze korygującej,
  3. nocie karnej.

Liczba dni opóźnienia jest liczona od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, do dnia zaksięgowania kwoty (włącznie) na koncie bankowym Polkomtel Sp. z o.o. wskazanym na dokumencie finansowym. Podstawą prawną jest art. 481 Kodeksu Cywilnego § 1.

W jakiej wysokości naliczane są odsetki?

Aktualna wartość to 11,25%.

Gdzie na fakturze prezentowane są odsetki?

  1. Na fakturze VAT w pozycji "Dodatkowe uznania i obciążenia".
  2. dodatkowo w pozycji "Rozliczenie konta" numer noty odsetkowej i kwota naliczonych odsetek.

WAŻNE

Czerwony druk do wpłaty dołączany do faktur, będzie zawierał kwotę bieżącej faktury VAT wraz z kwotą naliczonych odsetek.

Jak uniknąć naliczania odsetek?

  1. Opłacaj rachunki w terminie podanym na fakturze. Termin płatności dodatkowo znajdziesz w serwisie internetowym iPlus dostępnym pod adresem https://logowanie.plus.pl (na stronie www.Plus.pl > w górnym rogu "zaloguj się do iPlus"),w aplikacji mobilnej iPlus, w SMS informacyjnych o wystawieniu nowej faktury.
  2. Uruchom formę płatności – polecenie zapłaty,
  3. Uruchom Zieloną Fakturę, dzięki której Twoja faktura będzie bezpłatnie przekazywana na wskazany email i dostępna serwisie iPlus . Na bieżąco będziesz mógł dokonywać płatności nie dopuszczając do ich przeterminowania.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł