Karty SIM
< Sprzęt i technologie
Obsługa posprzedażna
Pomoc techniczna
Technologie
Wymiana karty SIM (Plus Abonament)

Kartę SIM możesz wymienić jeśli jesteś właścicielem numeru lub osobą pisemnie upoważnioną. Honorowane jest:

 • pełnomocnictwo poświadczone notarialne lub
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego,
 • pełnomocnictwo zwykłe.W celu pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do wymiany SIM, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora), podać telefonicznie dane osoby upoważnionej, a następnie wypełnić i wydrukować druk upoważnienia ze strony www.plus.pl pod adresem Internet, telefonia i telewizja | Plus. W ciągu 7 dni z wydrukowanym dokumentem osoba upoważniona udaje się do POS.

Wymiana karty nie powoduje zmiany Twojego numeru.

Jak wymienić?

 • Udaj się do najbliższego punktu Plusa. Wymiana nastąpi w tym samym dniu. Możesz to sprawdzić wkładając kartę do aparatu, wyłączając i włączając telefon. Jeśli SIM będzie aktywna, na wyświetlaczu pojawi się zasięg sieci Plus.
 • Jeśli otrzymałeś nową kartę podpisując umowę w kanałach zdalnych (np. telefonicznie), instrukcję jej aktywacji masz dołączoną do umowy. Wysyłasz z dowolnego numeru w sieci PLUS bezpłatnego SMS na numer 2601 o treści: AKTYWUJ numer_seryjny_karty_SIM NUMER TELEFONU (przykładowa treść SMS: AKTYWUJ  2345678912345  601000000). Aktywuj, numer seryjny karty i numer telefonu oddzielone są spacjami.
 • Przed aktywacją nowej karty SIM/ profilu eSIM POLKOMTEL Sp. z o.o. sprawdzi, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Jakie dokumenty przedstawić przy wymianie karty?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem osoby zlecającej wymianę.
 • W przypadku Klienta częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionego – orzeczenie/ zaświadczenie wydane przez Sąd o ustanowieniu opiekuna prawnego Klienta.
 • W przypadku osoby reprezentującej Klienta - pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczone, pełnomocnictwo zwykłe (pełnomocnictwo zwykłe w formie pisemnej, po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta zakresu udzielonego pełnomocnictwa z Abonentem.)

Ile kosztuje?

 • 25 zł z VAT (opłatę doliczymy do Twojego najbliższego rachunku za usługi telekomunikacyjne).
 • Bezpłatna wymiana karty SIM przysługuje w przypadku:
  - Starych kart wyprodukowanych przed 2013 rokiem, które nie obsługują technologii LTE (na rok produkcji wskazuje trzecia i czwarta cyfra numeru seryjnego karty).
  - Przedłużenia umowy, gdy wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM (wymiana w przeciągu 90 dni liczonych od dnia przedłużenia umowy).
  - Nowej umowy lub przy przejściu z oferty MIX/Karta na ofertę abonamentową, gdy karta jest uszkodzona lub wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM.

Dodatkowe informacje

 • Przy wymianie na micro SIM nie musisz oddawać starej karty, ale będzie ona nieaktywna i nie będzie jej można używać. Nie ma możliwości użytkowania starej i nowej karty jednocześnie.
 • Po wymianie karty będziesz miał dostępny ten sam numer telefonu.
 • Po wymianie karty nie będą dostępne dane zapisane na starej karcie.

Możesz skorzystać również z innego wariantu karty - eSIM (profil eSIM). Jest to cyfrowa wersja karty SIM, pobierana przez Internet i zapisywana w postaci specjalnego profilu na urządzeniu obsługującym technologię eSIM. Odbywa się to poprzez zeskanowanie kodu QR jaki od nas otrzymasz. Więcej szczegółów na: https://www.plus.pl/esim

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł