Karty SIM
< Sprzęt i technologie
Obsługa posprzedażna
Pomoc techniczna
Technologie
Wymiana karty SIM (Plus Abonament)

Kartę SIM możesz wymienić jeśli jesteś właścicielem numeru lub osobą pisemnie upoważnioną - honorowane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialne lub pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo zwykłe. Wymiana karty nie powoduje zmiany Twojego numeru.

Jak wymienić?

 1. Udaj się do najbliższego punktu Plusa. Wymiana nastąpi w tym samym dniu. Możesz to sprawdzić wkładając kartę do aparatu, wyłączając i włączając telefon. Jeśli SIM będzie aktywna, na wyświetlaczu pojawi się zasięg sieci Plus.
 2. Jeśli otrzymałeś nową kartę podpisując umowę w kanałach zdalnych (np. telefonicznie), instrukcję jej aktywacji masz dołączoną do umowy. Wysyłasz z dowolnego numeru w sieci PLUS bezpłatnego SMS na numer 2601 o treści: AKTYWUJ numer_seryjny_karty_SIM NUMER TELEFONU (przykładowa treść SMS: AKTYWUJ  2345678912345  601000000). Aktywuj, numer seryjny karty i numer telefonu oddzielone są spacjami.

Jakie dokumenty przedstawić przy wymianie karty?

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem osoby zlecającej wymianę.
 2. W przypadku Klienta częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionego – orzeczenie/ zaświadczenie wydane przez Sąd o ustanowieniu opiekuna prawnego Klienta.
 3. W przypadku osoby reprezentującej Klienta - pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczone, pełnomocnictwo zwykłe (pełnomocnictwo zwykłe w formie pisemnej, po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta zakresu udzielonego pełnomocnictwa z Abonentem.)

Ile kosztuje?

 1. 25 zł z VAT (opłatę doliczymy do Twojego najbliższego rachunku za usługi telekomunikacyjne).
 2. Bezpłatna wymiana karty SIM przysługuje w przypadku:
  - Starych kart wyprodukowanych przed 2013 rokiem, które nie obsługują technologii LTE (na rok produkcji wskazuje trzecia i czwarta cyfra numeru seryjnego karty).
  - Przedłużenia umowy, gdy wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM (wymiana w przeciągu 90 dni liczonych od dnia przedłużenia umowy).
  - Nowej umowy lub przy przejściu z oferty MIX/Karta na ofertę abonamentową, gdy karta jest uszkodzona lub wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM.

Dodatkowe informacje

 1. Przy wymianie na micro SIM nie musisz oddawać starej karty, ale będzie ona nieaktywna i nie będzie jej można używać. Nie ma możliwości użytkowania starej i nowej karty jednocześnie.
 2. Po wymianie karty będziesz miał dostępny ten sam numer telefonu.
 3. Po wymianie karty nie będą dostępne dane zapisane na starej karcie.

Możesz skorzystać również z innego wariantu karty - eSIM (profil eSIM). Jest to cyfrowa wersja karty SIM, pobierana przez Internet i zapisywana w postaci specjalnego profilu na urządzeniu obsługującym technologię eSIM. Odbywa się to poprzez zeskanowanie kodu QR jaki od nas otrzymasz. Więcej szczegółów na: https://www.plus.pl/esim

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł