Obsługa posprzedażna
  • < Sprzęt i technologie
  • Karty SIM
  • Pomoc techniczna
  • Technologie
Artykuły
Czy mogę uzyskać duplikat faktury za urządzenie zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego?
Tak, prośbę o wystawienie duplikatu faktury za zakupione urządzenie należy skierować listownie na adres: Polkomtel Sp. z o.o.Logistykaul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa.  
Czy na czas naprawy telefonu w serwisie mogę otrzymać aparat zastępczy?
Wydanie aparatu zastępczego na czas naprawy uzależnione jest od przedstawiciela, u którego oddałeś telefon do serwisu. Aparat zastępczy zostanie wydany Ci tylko wtedy, kiedy przedstawiciel będzie dy...
Jak można skorzystać z gwarancji aparatu zakupionego w sklepie internetowym Plusa ?
Każdy aparat zakupiony w sklepie internetowym jest objęty gwarancją. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w oświadczeniu gwarancyjnym. Gdzie możesz skorzystać z naprawy gwarancyjnej? W dowo...
Serwis wyświetlacza
To usługa umożliwiająca skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego wyświetlacza sprzętu zakupionego w sieci Plus. Usługa obejmuje: Organizację i pokrycie kosztów transportu telefonu na terytor...