Karty SIM
  • < Sprzęt i technologie
  • Obsługa posprzedażna
  • Pomoc techniczna
  • Technologie
Artykuły
Wymiana karty SIM (Plus Abonament)
Kartę SIM możesz wymienić jeśli jesteś właścicielem numeru lub osobą pisemnie upoważnioną - honorowane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialne lub pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wymiana karty nie powoduje zmiany Twojego numeru. Jak wymienić? Udaj się do najbliższego punktu Plusa. W
Wymiana karty SIM w ofercie Mix
Jakie są warunki wymiany? Twój numer musi znajdować się w okresie ważności konta, Musisz posiadać dodatnie saldo konta, Musisz być właścicielem bądź osobą upoważnioną do zlecania zmian na koncie. Opiekun prawny Klienta częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionego musi przedstawić orzeczenie/zaświ
Wymiana karty SIM w ofercie Na Kartę
Jakie są warunki wymiany? Twój numer musi znajdować się w okresie ważności konta, Musisz posiadać dodatnie saldo konta, Karta SIM musi być zarejestrowana, Jeśli posiadasz nieaktywny numer (nie włączył się do sieci) i nie jest zarejestrowany, możesz dokonać wymiany karty dopiero po rejestracji nume
Karta eSIM w Plusie
Karta eSIM to cyfrowa wersja karty SIM zapisywana w postaci specjalnego profilu na urządzeniu obsługującym technologię eSIM. Po pobraniu profilu eSIM na urządzenie obsługujące technologię przez zeskanowanie otrzymanego kodu QR możesz korzystać z usług telekomunikacyjnych jak na standardowej karcie