Karty SIM
< Sprzęt i technologie
Obsługa posprzedażna
Pomoc techniczna
Technologie
Wymiana karty SIM w ofercie Mix

Jakie są warunki wymiany?

 • Twój numer musi znajdować się w okresie ważności konta,
 • Musisz posiadać dodatnie saldo konta,
 • Musisz być właścicielem bądź osobą upoważnioną do zlecania zmian na koncie.
 • Opiekun prawny Klienta częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionego musi przedstawić orzeczenie/zaświadczenie wydane przez Sąd o ustanowieniu opiekunem prawnym.
 • Osoba reprezentująca Klienta musi przedstawić pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczone, pełnomocnictwo zwykłe (pełnomocnictwo zwykłe w formie pisemnej, po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta zakresu udzielonego pełnomocnictwa z Abonentem.)

Gdzie wymienić?

 • Wymiany karty SIM możesz dokonać w dowolnym punkcie Plusa,
 • Wymiana nastąpi w tym samym dniu. Możesz to sprawdzić wkładając kartę do aparatu, uruchamiając ponownie telefon. Jeśli karta SIM będzie już aktywna, na wyświetlaczu pojawi się zasięg sieci Plus.

Ile kosztuje wymiana karty SIM?

 • Standardowy koszt wymiany dla taryfy MIX X zgodny z cennikiem to 25 zł z VAT, w ramach promocji w tej taryfie aktualny koszt to 12,30 zł z VAT.
 • W pozostałych taryfach MIX koszt wymiany karty SIM to 12,30 zł z VAT.
 • Należność za wymianę karty opłacisz w punkcie Plusa.

Kartę SIM możesz wymienić bezpłatnie jeżeli

 • Posiadana przez Ciebie karta została wyprodukowana przed 2013 rokiem.,
 • W okresie 90 dni zawarto na piśmie aneks w ramach przedłużenia umowy (za wyjątkiem zmiany taryfy / planu cenowego),
 • W okresie 90 dni zawarto na piśmie umowę konwersji.

Czy jest możliwa wymiana na microSIM, nanoSIM?

Tak. Koszt wymiany jest taki sam.

Karta USIM

 • Ten typ karty SIM jest wymagany do korzystania z usługi LTE,
 • Jeśli Twoja obecna karta nie ma takiej funkcjonalności, możesz wymienić ją na kartę USIM zgodnie z powyższymi zasadami,
 • Sprawdź czy posiadasz właściwą kartę, szczególnie gdy zmieniasz taryfę na taką, która umożliwia korzystanie z LTE.

Czy jest możliwa wymiana karty na eSIM?

Tak, kartę eSIM możesz otrzymać wymieniając fizyczną kartę:

 • po zalogowaniu do serwisu internetowego iPlus na stronie www.iplus.pl (zakładka Usługi -> Wymiana karty eSIM),
 • w Punkcie Sprzedaży lub u Doradcy Biznesowego.

Koszt wymiany i dodatkowe informacje dot. wymiany znajdziesz w artykule Karta eSIM w Plusie

Dodatkowe informacje

 • Wymiana karty SIM powoduje utratę wszystkich danych na niej zapisanych (np. wpisy w książce telefonicznej, treści SMS-ów).
 • Czas oczekiwania na aktywację nowej karty SIM w systemie nie zwalnia z harmonogramu zasileń dla Plus Mix wynikających z podpisanej umowy.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł