Zmiany na koncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Jak przepisać numer na własną Działalność lub z Działalności na siebie?

Przepisanie numeru z

  1. osoby fizycznej na jej jednoosobową działalność i odwrotnie,
  2. działalności obojga małżonków na jednego z nich i odwrotnie

nie jest cesją. Jest to zmiana danych, bez konieczności podpisywania nowej umowy.

Zmianę możesz zgłosić przesyłając wniosek na adres e-mail bok@plus.pl lub w każdym punkcie Plusa po przedstawieniu odpowiednich dokumentów:

  1. przepisanie na osobę fizyczną: dowód osobisty,
  2. przepisanie na własną działalność gospodarczą:

- dokument potwierdzający prowadzenie Działalności (wydruk ze strony CEIDG, KRN, KRIP, ze strony Rejestru Adwokatów),
- w przypadku działalności Gospodarczych zamiast EDG można przedstawić zaświadczenie o NIP i REGON,
- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku gabinetów lekarskich, kantoru.

Dokumenty te mogą także zostać zweryfikowane przez pracownika na stronach rządowych.

Wniosek pisemny przesłany na adres e-mail powinien zawierać numer telefonu lub konta oraz dane działalności lub osoby fizycznej (nazwa, NIP, REGON,  os. fizyczna: PESEL, DO, datę urodzenia) 


Ile kosztuje zmiana?

Zmiana jest bezpłatna.


Dodatkowe informacje

  1. Wszystkie dane dotyczące taryfy i usług pozostaną te same, chyba, że zlecisz ich zmianę.
  2. Zmiana taryfy może odbyć się na wyższą z danej promocji, a poza promocją na taryfy obecnie obowiązujące.
  3. Przepisanie numeru z jednej firmy na inną, z osoby fizycznej na spółkę i odwrotnie, czyli cesja odbywa się zgodnie z powiązanym artykułem (na dole strony).
     
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł