Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Czy można bez konsekwencji rozwiązać umowę w Plusie Mix?

Tak, o ile wykonałeś wszystkie określone w umowie zasilenia.

Jak można rozwiązać umowę w Plusie Mix?

Zrobisz to składając oświadczenie woli o chęci rezygnacji z usług.
Jeśli wykonałeś zasilenia określone w umowie, to rozwiązanie umowy następuje do 30 dni od daty doręczenia oświadczenia do Polkomtel Sp. z o. o.

Co powinno zawierać oświadczenie?

W oświadczeniu musisz podać:

  • Numer telefonu, którego dotyczy rezygnacja
  • Twoje dane osobowe
  • Twój podpis
  •  Informację na temat rezygnacji

Gdzie można złożyć oświadczenie?

Wniosek można złożyć w:

  • Punkcie Plusa.
  • Wysłać na adres e-mail bok@plus.pl
  • Przesłać listem na adres:

Polkomtel Sp. z o.o
Dział Obsługi Klienta (ZOZnK)
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

WAŻNE

Jeśli nie wykonałeś określonej w umowie liczby zasileń a złożyłeś wypowiedzenie umowy, po dezaktywacji karty SIM otrzymasz listownie wezwanie do zapłaty i notę obciążeniową z dodatkowym naliczeniem za zerwanie umowy. Nota obciążeniowa wystawiona jest na dzień dezaktywacji usług.
Nota zawierać będzie m.in.:

  • Opłatę za niedotrzymanie warunków promocji
  • Datę wygenerowania wezwania i noty
  • Numer konta bankowego, na który należy uregulować kwotę
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł