Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Jakie dokumenty trzeba przedstawić przy zakupie nowej aktywacji ?

Dokumenty jakie należy przedstawić przy podpisaniu nowej umowy uzależnione są od tego na kogo ma być zawarta umowa:

Jeżeli jesteś/prowadzisz Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest Dokumenty jakie należy przedstawić
Osoba fizyczna Klient osobiście lub os. upoważniona pisemnie

Dowód Osobisty + zaświadczenie o zatrudnieniu lub kartę kredytową lub jeden ze wskazanych niżej rachunków:
-  telefon komórkowy, stacjonarny,
-  czynsz,
-  gaz, 
-  wodę,
-  telewizję (kablową lub satelitarną),
-  internet
-  energię elektryczną.

Studenci: dowód osobisty + ważna legitymacja studencka

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Klient osobiście lub pełnomocnik

Odpis z CEIDG

Dowód osobisty

Spółka Cywilna

Wszyscy wspólnicy łącznie

Jeden ze wspólników zgodnie z umowa spółki z upoważnieniem od pozostałych

Odpis z CEIDG

Umowa spółki 

Dowód Osobisty osoby upoważnionej do zawarcia umowy

Pełnomocnik Pełnomocnictwo notarialne
Spółka Cywilna Stworzona z dwóch Spółek  Z o.o.

Wszyscy wspólnicy łącznie

Jeden ze wspólników z pełnomocnictwem od pozostałych

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem o charakterze szczególnym do zawarcia umowy

Odpis z KRS

Umowa spółki

Dowód Osobisty

Spółka jawna

Spółka komandytowa

Spółka z o. o.

Spółka akcyjna

Spółka partnerska

Spółka komandytowo-akcyjna

Osoba uwidoczniona w odpisie z rejestru handlowego zgodnie z zasadą reprezentacji

Prokurent

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem o charakterze szczególnym do zawarcia umowy

Jeden z reprezentantów spółki posiadający pełnomocnictwo pisemne od pozostałych reprezentantów (zgodnie z KRS)

Odpis z KRS

Dowód Osobisty

Pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze

Fundacja Zgodnie z zasadą reprezentacji z KRS

Jeden z reprezentantów posiadający pełnomocnictwo od pozostałych reprezentantów (zgodne z KRS)

Pełnomocnik

Odpis z KRS

Dowód Osobisty

Pełnomocnictwo

Rolnik

Radca prawny

Adwokat

Klient osobiście

Pełnomocnik

Odpis z CEIDG

Dowód osobisty


 

 Sprzedawca weryfikuje aktualność dokumentów na stronach CEIDG, GUS, KRS.

Przydatne linki:
CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
Strona GUS
Strona MSW

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł