Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Kaucja - rodzaje pobieranych kaucji oraz zasady ich zwrotu

Kaucja jest to kwota środków pieniężnych pobierana w celu zabezpieczenia opłat z tytułu świadczonych przez POLKOMTEL sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych i innych należności (§ 13 Regulaminu świadczeń usług telekomunikacyjnych, regulamin znajdziesz na stronie www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki).

 

Kiedy pobierana jest kaucja?

 1. Za aktywowanie usług telekomunikacyjnych (w przypadku Klientów abonamentowych):
  -
  uruchomienie roamingu i połączeń międzynarodowych (zwrot po 3 terminowo uregulowanych rachunkach, licząc od daty wpłaty kaucji); 
  - udostępnienie połączeń z serwisami rozrywkowymi i informacyjnymi w roamingu (zwrot po 12 terminowo uregulowanych rachunkach, licząc od daty wpłaty kaucji).
 2. Za aktywację karty
  - Zwrot kaucji następuje po 3, 6 lub 12 terminowo uregulowanych rachunkach w przypadku Klientów abonamentowych lub po osiągnięciu połowy liczby wymaganych zasileń określonych w warunkach promocji dla Mix, licząc od daty wpłaty kaucji.

 

Gdzie wpłacić kaucję?

 1. W kasie w siedzibie głównej Polkomtel Sp. z o.o.
 2. W punktach Plusa (lista punktów dostępna jest na stronie www.plus.pl/znajdz-salon)
 3. Przez doradców biznesowych Plus.

 

Kiedy i w jaki sposób kaucja jest zwracana?

 1. Kaucja zwracana jest na podstawie pisemnej dyspozycji zwrotu kaucji określonej przez Ciebie w "Oświadczeniu przyjęcia i zwrotu kaucji".
 2. Zwrot gotówki jest możliwy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
 3. Kaucja może także zostać przekazana na podstawie Twojej dyspozycji na poczet bieżących płatności wobec Polkomtel sp. z o.o.
   

Dodatkowe informacje

 1. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku powstania zaległych płatności. Kwota pobranej kaucji zostanie wówczas przekazana na poczet płatności, jako wymóg płatności.
 2. W przypadku zmiany dyspozycji zwrotu kaucji prześlij nową dyspozycją zwrotu przed upływem okresu zwrotu kaucji emailem na adres: bok@plus.pl.
   
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł