Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Kaucja - rodzaje pobieranych kaucji oraz zasady ich zwrotu

Kaucja jest to kwota środków pieniężnych pobierana w celu zabezpieczenia opłat z tytułu świadczonych przez POLKOMTEL sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych i innych należności (§ 13 Regulaminu świadczeń usług telekomunikacyjnych, regulamin znajdziesz na stronie www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki).

 

Kiedy pobierana jest kaucja?

Za aktywowanie usług telekomunikacyjnych (w przypadku Klientów abonamentowych):

Gdzie wpłacić kaucję?

 • W kasie w siedzibie głównej Polkomtel Sp. z o.o.
 • W punktach Plusa (lista punktów dostępna jest na stronie www.plus.pl/znajdz-salon)
 • Przez doradców biznesowych Plus.

Kiedy i w jaki sposób kaucja jest zwracana?

 • Zwrot kaucji następuje po 3, 6 lub 12 terminowo uregulowanych rachunkach
 • Kaucja zwracana jest na podstawie pisemnej dyspozycji zwrotu kaucji określonej przez Ciebie w "Oświadczeniu przyjęcia i zwrotu kaucji".
 • Zwrot gotówki jest możliwy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
 • Kaucja może także zostać przekazana na podstawie Twojej dyspozycji na poczet bieżących płatności wobec Polkomtel sp. z o.o.
   

Dodatkowe informacje

 • Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku powstania zaległych płatności. Kwota pobranej kaucji zostanie wówczas przekazana na poczet płatności, jako wymóg płatności.
 • W przypadku zmiany dyspozycji zwrotu kaucji prześlij nową dyspozycją zwrotu przed upływem okresu zwrotu kaucji e-mailem na adres: bok@plus.pl.
   
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł