Inne
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Plus na Kartę
Blokowanie połączeń z numerów zastrzeżonych

Jeśli posiadasz numer w ramach ofert: Plus Abonament, Plus Firma, Plus na Kartę lub Plus Mix masz możliwość zablokowania połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (nierozpoznanych).

Włączenie usługi spowoduje, że nie będą dochodziły do Ciebie żadne połączenia z numerów zastrzeżonych (tych, które nie są prezentowane).

Osoba dzwoniąca do Ciebie z zastrzeżonego numeru otrzyma komunikat: "Informujemy, że połączenie nie może zostać zrealizowane, ponieważ wywoływany numer ma włączoną funkcję blokowania połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych. W celu nawiązania połączenia rozłącz się, włącz prezentację numeru i wykonaj połączenie ponownie".

Ile to kosztuje?

Usługa jest bezpłatna.

Jak włączyć/wyłączyć usługę?

  1. W serwisie internetowym iPlus na stronie www.iplus.pl, zakładka „Usługi”, pozycja CLIRblock.
  2. W punkcie Plusa
  3. Kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. Szczegółowe informacje dot. kosztu połączeń dostępne są na stronie https://www.plus.pl/news/art-8611-koszt-polaczenia-z-dzialem-obslugi-klienta)

Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł