Zmiany na koncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Zmiana adresu i danych osobowych - jak zgłosić?

Abonent zobowiązany jest poinformować Polkomtel na piśmie lub w formie elektronicznej o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Jeśli chcesz zmienić

imię i nazwisko, nazwę firmy:  odwiedź dowolny punkt Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie www.plus.pl/znajdz-salon),

adres e-mail, adres główny, korespondencyjny lub dowód osobisty:

 • prześlij wniosek z z nowymi danymi na adres e-mail bok@plus.pl lub
 • złóż wniosek w dowolnym punkcie Plusa lub
 • skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta na numer 601102601 (opłata wg. cennika taryfy, więcej informacji na stronie https://www.plus.pl/kontakt/koszt-polaczenia ) lub
 • jeśli masz numer na abonament, zaloguj się w serwisie iPlus pod adresem www.iplus.pl w zakładce "Konto i formalności" zmienisz adres do korespondencji i adres e-mail lub
 • prześlij wniosek pocztą na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta (ZOZnK), ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
  Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko właściciela lub nazwę firmy,
  2. numer konta klienta lub numer telefonu komórkowego,
  3. nowe dane, czyli te, które chcesz zmienić,
  4. podpis właściciela konta lub osoby upoważnionej do zmian.

Ile kosztuje zmiana?

Zmiana jest bezpłatna.

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz zmienić adres e-mail do wysyłki Zielonej faktury (faktury na e-mail) postępuj zgodnie z instrukcją załączoną w powiązanych artykułach: Jak dokonać zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są faktury?

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł