Przeniesienie numeru
< Mój Plus
Umowa
Zgody
Jak mogę przepisać numer w Plusie na Kartę na nowego właściciela?

W celu przepisania numeru wraz z przyszłym właścicielem numeru udajcie się do punktu Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie www.plus.pl/znajdz-salon).

Jakie dokumenty są wymagane przy realizacji zlecenia?

  • Dowody osobiste obecnego i przyszłego właściciela.
  • Ty i nowy właściciel numeru składacie swoje podpisy na formularzu rejestracyjnym.

Jakie dokumenty są wymagane w przypadku zgonu obecnego właściciela numeru?

  • Przyszły właściciel przedstawia sprzedawcy: skrócony odpis aktu zgonu, kartę SIM oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

  • Zmiana danych rejestracyjnych jest bezpłatna.
  • Numer zostanie przerejestrowany na nowe dane jeszcze podczas wizyty w punkcie.
     
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł